Palen met FSC® en PEFC keurmerk

Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout daarna doorloopt, kan een goed keurmerk garanderen dat de producten met keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. De gehele keten van bosbouw tot eindgebruiker wordt Chain of Custody genoemd.

Van Biezen Hout Import is in het bezit van het FSC®-keurmerk. FSC® (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Alle houten palen met het FSC® keurmerk die Van Biezen Hout import levert zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Meer informatie over het FSC®-keurmerk kunt u vinden op http://www.fscnl.org

Van Biezen Hout Import is eveneens in het bezit van het PEFC keurmerk. Ook de houten palen met het PEFC keurmerk zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
PEFC staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen".

Zowel het FSC® merk als het PEFC merk wordt door de overheid geaccepteerd als keurmerken die staan voor duurzaam bosbeheer. Op 16 juni 2010 heeft minister Huizinga van VROM bekend gemaakt dat PEFC is geaccepteerd voor het duurzaam inkopen van hout en papier door de overheid.

Meer informatie over het PEFC-keurmerk kunt u vinden op www.pefcnederland.nl

Gecertificeerde bos Gecertificeerde palen Duurzame bosbouw Duurzaam bosbeheer Gecertificeerd naaldhout Gecertificeerde bos